Xe khách Tuyên Quang – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Bằng Phấn

 • Điểm đón khách: 3h20 -> 17h30 – Tuyên Quang
 • Điểm trả khách: 8h20 -> 22h30 – Bến xe Phía Bắc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 150k/vé/chiều
 • SĐT: 0917 898 898

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-tuyên-quang-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh Fanpage Nhà Xe Bằng Phấn

2. Xe khách Long Thu

 • Điểm đón khách: 21h30 – Tuyên Quang
 • Điểm trả khách: 02h30 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 140k/vé/chiều
 • SĐT: 0373 884 414

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-tuyên-quang-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh motortrip.vn

3. Xe khách Hồng Thịnh

 • Điểm đón khách: 13h -> 01h – Tuyên Quang
 • Điểm trả khách: 18h -> 06h – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 150k/vé/chiều
 • SĐT: 0912 909 580

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-tuyên-quang-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh Fanpage Nhà xe Hồng Thịnh

4. Xe khách Tấn Lùn

 • Điểm đón khách: 16h50 -> 02h20 – Tuyên Quang
 • Điểm trả khách: 21h50 -> 07h20 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 150k/vé/chiều
 • SĐT: 0967 927 999

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-tuyên-quang-Thanh-Hóa-04-min

Ảnh motortrip.vn

5. Xe khách Hữu Khánh

 • Điểm đón khách: 08h20 -> 17h20 – Tuyên Quang
 • Điểm trả khách: 13h20 -> 22h20 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 130k/vé/chiều
 • SĐT: 0389 417 417

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-tuyên-quang-Thanh-Hóa-05-min

Ảnh motortrip.vn

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!