Xe khách Trà Vinh – Thanh Hóa (3 nhà xe)

1. Xe khách Ngọc Thông

 • Điểm đón khách: 08h20 – Bến xe huyện Trà Cú, Trà Vinh
 • Điểm trả khách: 20h20 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 850k/vé/chiều
 • SĐT: 0914 009 284

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Trà-Vinh-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh Fanpage Nhà Xe Ngọc Thông 1

2. Xe khách Tuấn Lợi

 • Điểm đón khách: 02h30 – Big C, Trà Vinh
 • Điểm trả khách: 14h30 – Bến xe Phía Bắc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 950k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 0078 – 0978 573 573

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Trà-Vinh-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh Fanpage NHÀ XE TUẤN LỢI

3. Xe khách Đức Hiếu

 • Điểm đón khách: 11h50 – Cầu Ngang, Trà Vinh
 • Điểm trả khách: 23h50 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 880k/vé/chiều
 • SĐT: 0985 898 377

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Trà-Vinh-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh tintucxeco.net

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!