Xe khách Tiền Giang – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Lộc Phát Limousine

 • Điểm đón khách: 17h40 – Tiền Giang
 • Điểm trả khách: 05h40 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 550k/vé/chiều
 • SĐT: 0292 3779 777 – 0292 3777 735

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Tiền-Giang-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh Fanpage Limousine Lộc Phát

2. Xe khách Kumho Samco

 • Điểm đón khách: 06h10 – Tiền Giang
 • Điểm trả khách: 18h10 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 810k/vé/chiều
 • SĐT: 070 882 882 – 023 215 313

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Tiền-Giang-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh Fanpage Kumho Samco Buslines – 금호삼코

3. Xe khách Bình Tâm

 • Điểm đón khách: 18h40 – Tiền Giang
 • Điểm trả khách: 06h40 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 820k/vé/chiều
 • SĐT: 0255 3831 389

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Tiền-Giang-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh motortrip.vn

4. Xe khách Camel Travel

 • Điểm đón khách: 07h40 – Tiền Giang
 • Điểm trả khách: 19h40 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 760k/vé/chiều
 • SĐT: 0912 398 249

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Tiền-Giang-Thanh-Hóa-04-min

Ảnh motortrip.vn

5. Xe khách Nhật Tuấn

 • Điểm đón khách: 13h40 – Tiền Giang
 • Điểm trả khách: 01h40 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 630k – 770k/vé/chiều
 • SĐT: 0916 604 779

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Tiền-Giang-Thanh-Hóa-05-min

Ảnh motortrip.vn

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!