Xe khách Thái Nguyên – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Quân Thủy

 • Điểm đón khách: 14h30 – Bến xe Trung tâm Thái Nguyên
 • Điểm trả khách: 18h18 – Bến xe Cửa Đạt, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 120k – 150k/vé/chiều
 • SĐT: 0919 751 617

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-thái-nguyên-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh motortrip.vn

2. Xe khách Thường Lan

 • Điểm đón khách: 15h – Bến xe Thái Nguyên
 • Điểm trả khách: 19h – Bến xe Phía Bắc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 130k/vé/chiều
 • SĐT: 0964 339 221 – 0912 500 485

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-thái-nguyên-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh Fanpage Doanh nghiệp xe khách Thường Lan

3. Xe khách Thăng Thứ

 • Điểm đón khách: 10h30 – Bến xe Trung tâm Thái Nguyên
 • Điểm trả khách: 14h30 – Bến xe Phía Bắc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 120k/vé/chiều
 • SĐT: 0976 888 060

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-thái-nguyên-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh motortrip.vn

4. Xe khách Thông Thái

 • Điểm đón khách: 13h30 – Bến xe Thái Nguyên
 • Điểm trả khách: 17h30 – Bến xe Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 150k – 170k/vé/chiều
 • SĐT: 0963 879 115

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-thái-nguyên-Thanh-Hóa-04-min

Ảnh Fanpage Nhà xe Thông Thái

5. Xe khách Khánh Thịnh

 • Điểm đón khách: 11h30 – Thái Nguyên
 • Điểm trả khách: 15h30 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 150k – 160k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 888 684

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-thái-nguyên-Thanh-Hóa-05-min

Ảnh motortrip.vn

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!