Xe khách Thái Bình – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Tuấn Tâm

 • Điểm đón khách: 21h – Ngã tư Gia Lễ, Thái Bình
 • Điểm trả khách: 00h – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 350k/vé/chiều
 • SĐT: 0966 646 278 – 0936 880 589

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-thái-bình-thanh-hóa-01-min

Ảnh vexere.com

2. Xe khách Duy Khánh Limousine

 • Điểm đón khách: 20h10 – Cầu Tân Đệ, Thái Bình
 • Điểm trả khách: 22h15 – 21 Hùng Vương, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 350k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 888 684

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-thái-bình-thanh-hóa-02-min

Ảnh vexere.com

3. Xe khách Sử Loan

 • Điểm đón khách: 10h05 – Đại học Thái Bình, Thái Bình
 • Điểm trả khách: 12h35 – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 400k/vé/chiều
 • SĐT: 0983 227 167

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-thái-bình-thanh-hóa-03-min

Ảnh Fanpage Xe khách Sử Loan

4. Xe khách Dương Vũ

 • Điểm đón khách: 17h15 – Dọc Quốc lộ 1A, Thái Bình
 • Điểm trả khách: 20h15 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 300k/vé/chiều
 • SĐT: 0905 438 522

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-thái-bình-thanh-hóa-04-min

Ảnh Fanpage Dương Vũ Nhà Xe

5. Xe khách Giang Anh

 • Điểm đón khách: 18h40 – Bến xe trung tâm Thái Bình
 • Điểm trả khách: 22h55 – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 120k/vé/chiều
 • SĐT: 0979 882 166 – 0915 882 166

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-thái-bình-thanh-hóa-05-min

Ảnh vexere.com

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!