Xe khách Sóc Trăng – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Mai Linh

 • Điểm đón khách: 09h – Sóc Trăng
 • Điểm trả khách: 21h – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 800k/vé/chiều
 • SĐT: 0243 972 5888

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-sóc-trăng-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh Fanpage Nhà xe Mai Linh Express

2. Xe khách Hoàng Long

 • Điểm đón khách: 07h – Sóc Trăng
 • Điểm trả khách: 19h – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 650k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 988920

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-sóc-trăng-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh Fanpage Xe khách Hoàng Long

3. Xe khách Ngọc Phát

 • Điểm đón khách: 15h40 – Sóc Trăng
 • Điểm trả khách: 03h40 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 930k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 888 684

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-sóc-trăng-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh motortrip.vn

4. Xe khách Công Phương VIP

 • Điểm đón khách: 22h30 – Sóc Trăng
 • Điểm trả khách: 10h30 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 670k/vé/chiều
 • SĐT: 0828 848 228

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-sóc-trăng-Thanh-Hóa-04-min

Ảnh motortrip.vn

5. Xe khách Hiếu Thảo

 • Điểm đón khách: 02h50 – Sóc Trăng
 • Điểm trả khách: 14h50 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 640k/vé/chiều
 • SĐT: 0946 056 345

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-sóc-trăng-Thanh-Hóa-05-min

Ảnh motortrip.vn

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!