Xe khách Ninh Thuận – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Nam Thanh

 • Điểm đón khách: 11h – Ngã 5 Phan Rang, Ninh Thuận
 • Điểm trả khách: 01h – Bến xe Phía Nam, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 900k/vé/chiều
 • SĐT: 0977 702 927 – 0917 702 927

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-ninh-thuận-thanh-hóa-01-min

Ảnh Fanpage Nhà xe Nam Thanh

2. Xe khách Hoàng Long Hải Vân

 • Điểm đón khách: 22h – Ngã 5 Phan Rang, Ninh Thuận
 • Điểm trả khách: 22h – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 750k/vé/chiều
 • SĐT: 0968 866 855 – 0888 055 558

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Ninh-Thuận-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh vexere.com

3. Xe khách Thành Nhân – Hải Phòng

 • Điểm đón khách: 12h30 – Bến xe khách Ninh Thuận
 • Điểm trả khách: 12h50 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 800k/vé/chiều
 • SĐT: 0934 674 858 – 0914 618 586

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Ninh-Thuận-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh vexere.com

4. Xe khách Hoàng Long – Hà Nội

 • Điểm đón khách: 00h52 – Ngã 5 Phan Rang, Ninh Thuận
 • Điểm trả khách: 20h52 – Big C Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 1140k – 1500k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 888 684 – 0978 939 373

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Ninh-Thuận-Thanh-Hóa-04-min

Ảnh vexere.com

5. Xe khách A Ba

 • Điểm đón khách: 20h34 – Ngã 5 Phan Rang, Ninh Thuận
 • Điểm trả khách: 18h49 – Big C Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 1000k/vé/chiều
 • SĐT: 09 8888 1112 – 0982 111 777

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Ninh-Thuận-Thanh-Hóa-05-min

Ảnh vexere.com

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!