Xe khách Long An – Thanh Hóa (3 nhà xe)

1. Xe khách Phúc Lợi

 • Điểm đón khách: 06h20 – TP Tân An, Long An
 • Điểm trả khách: 18h20 – Bến xe Ngọc Lặc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 970k/vé/chiều
 • SĐT: 0944 789 456

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-long-an-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh Google Maps

2. Xe khách Phúc Hải

 • Điểm đón khách: 14h50 – Bến xe Đức Huệ, Long An
 • Điểm trả khách: 02h50 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 940k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 6558

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-long-an-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh Google Maps

3. Xe khách Minh Mập

 • Điểm đón khách: 04h50 – Bến xe Kiến Tường, Long An
 • Điểm trả khách: 16h50 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 990k/vé/chiều
 • SĐT: 0234 385 5855

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-long-an-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh limosine.vn

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!