Xe khách Lạng Sơn – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Cúc Mừng

 • Điểm đón khách: 16h – Bến xe Phía Bắc, Lạng Sơn
 • Điểm trả khách: 02h – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 410k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 9075 – 0948 935 777

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-lạng-sơn-thanh-hóa-01-min

Ảnh Fanpage NHÀ XE CÚC MỪNG

2. Xe khách Hoàng Long

 • Điểm đón khách: 17h – Lạng Sơn
 • Điểm trả khách: 03h – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 240k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 988 920

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-lạng-sơn-thanh-hóa-02-min

Ảnh Fanpage Xe khách Hoàng Long

3. Xe khách Thọ Mười

 • Điểm đón khách: 08h20 -> 15h – Lạng Sơn
 • Điểm trả khách: 18h20 -> 01h – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 250k/vé/chiều
 • SĐT: 0237 3561 520 – 0916 111 026

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-lạng-sơn-thanh-hóa-03-min

Ảnh Fanpage Nhà xe Thọ Mười

4. Xe khách Nghị Lực

 • Điểm đón khách: 07h30 -> 13h45 – Lạng Sơn
 • Điểm trả khách: 17h30 -> 23h45 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 240k/vé/chiều
 • SĐT: 0949 950 229 – 0976 967 006

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-lạng-sơn-thanh-hóa-04-min

Ảnh Fanpage Nhà xe Nghị Lực

5. Xe khách Hồng Sơn

 • Điểm đón khách: 13h45 – Lạng Sơn
 • Điểm trả khách: 23h45 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 240k/vé/chiều
 • SĐT: 0335 686 555 – 0986 650 636

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-lạng-sơn-thanh-hóa-05-min

Ảnh Fanpage NHÀ XE HỒNG SƠN

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!