Xe khách Lai Châu – Thanh Hóa (3 nhà xe)

1. Xe khách Ngân Hà

 • Điểm đón khách: 19h – Bến xe Lai Châu
 • Điểm trả khách: 02h45 – Cổng Bến xe Phía Nam, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 400k/vé/chiều
 • SĐT: 0345 252 525

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Lai-Châu-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh vexere.com

2. Xe khách Hoàng Yến – Hà Nội

 • Điểm đón khách: 18h30 hoặc 19h30 – Bến xe Thị xã Lai Châu
 • Điểm trả khách: 05h30 hoặc 06h30 – TP Thanh Hóa, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 400k/vé/chiều
 • SĐT: 0984 800 008 – 0912 13 12 15

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-lai-châu-thanh-hóa-02-min

Ảnh diadiem247.com

3. Xe khách Việt Anh

 • Điểm đón khách: 10h – Bến xe Thị xã Lai Châu
 • Điểm trả khách: 21h – Bến xe Phía Bắc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 400k/vé/chiều
 • SĐT: 0912 076 076

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Lai-Châu-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh vexere.com

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!