Xe khách Kiên Giang – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Hoàng Long

 • Điểm đón khách: 09h – Kiên Giang
 • Điểm trả khách: 23h – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 1200k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 988 920

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-kiên-giang-thanh-hóa-01-min

Ảnh Fanpage Xe khách Hoàng Long

2. Xe khách Thiện Nga

 • Điểm đón khách: 07h20 – Kiên Giang
 • Điểm trả khách: 21h – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 1000k/vé/chiều
 • SĐT: 0914 090 260

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-kiên-giang-thanh-hóa-02-min

Ảnh motortrip.vn

3. Xe khách Tư Tý

 • Điểm đón khách: 14h30 – Kiên Giang
 • Điểm trả khách: 04h30 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 410k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 088 810

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-kiên-giang-thanh-hóa-03-min

Ảnh motortrip.vn

4. Xe khách Năm Thủy

 • Điểm đón khách: 10h30 – Kiên Giang
 • Điểm trả khách: 00h30 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 660k/vé/chiều
 • SĐT: 0500 3816 816

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-kiên-giang-thanh-hóa-04-min

Ảnh motortrip.vn

5. Xe khách An Bình Tâm

 • Điểm đón khách: 19h30 – Kiên Giang
 • Điểm trả khách: 09h30 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 660k/vé/chiều
 • SĐT: 0238 382 2136

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-kiên-giang-thanh-hóa-05-min

Ảnh motortrip.vn

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!