Xe khách Khánh Hòa – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Nam Thanh

 • Điểm đón khách: 15h – Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
 • Điểm trả khách: 01h – Bến xe Phía Nam, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 900k/vé/chiều
 • SĐT: 0977 702 927 – 0917 702 927

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-khánh-hòa-thanh-hóa-01-min

Ảnh Fanpage Nhà xe Nam Thanh

2. Xe khách Hoàng Long Hải Vân

 • Điểm đón khách: 19h – Ngã ba Thành – Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điểm trả khách: 17h – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 650k/vé/chiều
 • SĐT: 0968 866 855 – 0888 055 558

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-khánh-hòa-thanh-hóa-02-min

Ảnh vexere.com

3. Xe khách Thuận Hưng (Nha Trang)

 • Điểm đón khách: 12h – Bến xe Phía Bắc Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điểm trả khách: 08h30 – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 650k/vé/chiều
 • SĐT: 0921 202 999

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-khánh-hòa-thanh-hóa-03-min

Ảnh Fanpage Nhà Xe Thuận Hưng Hà Nội – Nha Trang

4. Xe khách Việt Hưng

 • Điểm đón khách: 13h30 – Ngã ba Thành – Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điểm trả khách: 10h – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 600k/vé/chiều
 • SĐT: 0982 917 908 – 0869 676 333

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-khánh-hòa-thanh-hóa-04-min

Ảnh Fanpage Xe Khách Việt Hưng

5. Xe khách Thành Nhân – Hải Phòng

 • Điểm đón khách: 14h – Quốc lộ 1A – Nha Trang, Khánh Hòa
 • Điểm trả khách: 12h50 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 750k/vé/chiều
 • SĐT: 0934 674 858 – 0914 618 586

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-khánh-hòa-thanh-hóa-05-min

Ảnh vexere.com

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!