Xe khách Huế – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Sâm Hương

 • Điểm đón khách: 18h30, 17h30 – Bệnh viện Mắt, Huế
 • Điểm trả khách: 03h24, 02h24 – Bến xe phía Nam, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 250k/vé/chiều
 • SĐT: 0906 510 935

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Huế-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh Fanpage Nhà Xe Sâm Hương-Huế

2. Xe khách Vạn Lục Tùng

 • Điểm đón khách: 17h00, 17h45, 18h00, 18h20, 18h30 – Đường tránh Huế
 • Điểm trả khách: 01h54, 02h39, 02h54, 03h14, 03h24 – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 350k/vé/chiều
 • SĐT: 0913 5333 77

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Huế-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh vexere.com

3. Xe khách Hải Vy

 • Điểm đón khách: 18h15 – Bến xe Huế
 • Điểm trả khách: 00h10 – Bến xe Nước Ngầm, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 450k/vé/chiều
 • SĐT: 0935 358 844

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Huế-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh Fanpage Nhà Xe Huế – Hà Nội – Hải Vy

4. Xe khách Camel Travel

 • Điểm đón khách: 17h, 17h15, 18h – Đường Nguyễn Sinh Cung, Huế
 • Điểm trả khách: 01h54, 02h09, 02h54 – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 350k – 400k/vé/chiều
 • SĐT: 090 222 70 70 – 0436 250 659 – 0436 250 739

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Huế-Thanh-Hóa-04-min

Ảnh capatrip.com

5. Xe khách Hoàng Long (Đỏ)

 • Điểm đón khách: 15h15, 17h15 – Dọc Quốc lộ 1A, Huế
 • Điểm trả khách: 00h09, 02h09 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 900k/vé/chiều
 • SĐT: 0938 550 978 – 0779 755 375

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Huế-Thanh-Hóa-05-min

Ảnh capatrip.com

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!