Xe khách Hòa Bình – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Thành Tâm (Bắc Ninh)

 • Điểm đón khách: 21h – Chợ Lương Sơn, Hòa Bình
 • Điểm trả khách: 21h30 – Cẩm Thủy, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 200k/vé/chiều
 • SĐT: 0989 868 779

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-hòa-bình-thanh-hóa-01-min

Ảnh Fanpage Shop Thành Tâm

2. Xe khách Hoàng Trung Express

 • Điểm đón khách: 16h45 – Hòa Bình
 • Điểm trả khách: 19h30 – Ngọc Lặc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 350k/vé/chiều
 • SĐT: 0971 728 555

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-hòa-bình-thanh-hóa-02-min

Ảnh Fanpage Hoàng Trung Express

3. Xe khách Hoàng Long

 • Điểm đón khách: 15h30 – Hòa Bình
 • Điểm trả khách: 18h30 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 350k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 988 920

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-hòa-bình-thanh-hóa-03-min

Ảnh Fanpage Xe khách Hoàng Long

4. Xe khách Tuyến Lực

 • Điểm đón khách: 16h40 – Hòa Bình
 • Điểm trả khách: 19h30 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 350k/vé/chiều
 • SĐT: 0982 44 38 38 – 0984 435 552

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-hòa-bình-thanh-hóa-04-min

Ảnh Fanpage Nhà XE Tuyến Lực

5. Xe khách Thanh Hóa

 • Điểm đón khách: 08h45 – Hòa Bình
 • Điểm trả khách: 11h45 – TP Thanh Hóa, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 350k/vé/chiều
 • SĐT: 0389 063 534

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-hòa-bình-thanh-hóa-05-min

Ảnh motortrip.vn

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!