Xe khách Hậu Giang – Thanh Hóa (3 nhà xe)

1. Xe khách Thiên Việt

 • Điểm đón khách: 05h10 – Bến xe Miền Đông, Hậu Giang
 • Điểm trả khách: 17h10 – Bến xe Ngọc Lặc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 820k/vé/chiều
 • SĐT: 0944 134 666 – 0934 227 227

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Hậu-Giang-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh megabus.vn

2. Xe khách Tùng Vy

 • Điểm đón khách: 02h10 – Bến xe Ngã Bảy, Hậu Giang
 • Điểm trả khách: 14h10 – Bến xe Phía Bắc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 860k/vé/chiều
 • SĐT: 0914 017 940

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Hậu-Giang-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh tintucxeco.net

3. Xe khách Hùng Thắng

 • Điểm đón khách: 23h10 – Bến xe Phụng Hiệp, Hậu Giang
 • Điểm trả khách: 11h10 – Bến xe Phía Bắc cũ, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 940k/vé/chiều
 • SĐT: 0931 377 575

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-hậu-giang-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh xekhachthanhhoa.com

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!