Xe khách Hải Phòng – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Dương Vũ

 • Điểm đón khách: 16h30 – Bến xe Thượng Lý, Hải Phòng
 • Điểm trả khách: 12h – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 300k/vé/chiều
 • SĐT: 0905 438 522

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-hải-phòng-thanh-hóa-01-min

Ảnh Fanpage Dương Vũ Nhà Xe

2. Xe khách Tuấn Tâm

 • Điểm đón khách: 21h – Bến xe Vĩnh Bảo, Hải Phòng
 • Điểm trả khách: 00h30 – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 350k/vé/chiều
 • SĐT: 0966 646 278 – 0936 880 589

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-hải-phòng-thanh-hóa-02-min

Ảnh vexere.com

3. Xe khách Giang Anh

 • Điểm đón khách: 16h20 – Bến xe Cầu Rào, Hải Phòng
 • Điểm trả khách: 22h55 – Bến xe Nghi Sơn, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 150k/vé/chiều
 • SĐT: 0979 882 166 – 0915 882 166

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-hải-phòng-thanh-hóa-03-min

Ảnh vexere.com

4. Xe khách Duy Khánh Limousine

 • Điểm đón khách: 18h50 – Cảng Đình Vũ, Hải Phòng
 • Điểm trả khách: 22h15 – 21 Hùng Vương, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 350k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 888 684

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-hải-phòng-thanh-hóa-04-min

Ảnh vexere.com

5. Xe khách Sao Mai

 • Điểm đón khách: 17h25 – Hải Phòng
 • Điểm trả khách: 20h55 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 130k/vé/chiều
 • SĐT: 0964 202 094

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-hải-phòng-thanh-hóa-05-min

Ảnh motortrip.vn

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!