Xe khách Hà Nội – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách 36 Limousine

 • Điểm đón khách: 10h – Văn phòng Đồng Tàu, Hà Nội
 • Điểm trả khách: 12h30 – Cổng chào Phú Khê, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 230k/vé/chiều
 • SĐT: 0237 6629 999 – 1900 888 999

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Hà-Nội-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh Fanpage 36 Limousine – Tuyến xe Vip Hà Nội Thanh Hóa

2. Xe khách Minh Quý

 • Điểm đón khách: 7h30 -> 20h – Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội
 • Điểm trả khách: 11h30 -> 24h – Bến xe Minh Lộc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 200k/vé/chiều
 • SĐT: 0789 367 236

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Hà-Nội-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh Fanpage Nhà Xe Minh Quý

3. Xe khách Hà Vinh Hậu Lộc

 • Điểm đón khách: 11h – Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội
 • Điểm trả khách: 15h – Bến xe Minh Lộc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 150k/vé/chiều
 • SĐT: 0912 062 926 – 0912 399 222

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Hà-Nội-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh Fanpage Nhà Xe Hà Vinh Hậu Lộc

4. Xe Khách Hào Hương

 • Điểm đón khách: 6h40 -> 17h45 – Bến xe Bát Giáp, Hà Nội
 • Điểm trả khách: 10h40 -> 21h45 – Bến xe Triệu Sơn, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 200k/vé/chiều
 • SĐT: 0237 3867 139  – 0237 3899 899 – 1900 886619

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Hà-Nội-Thanh-Hóa-04-min

Ảnh Fanpage Xe Khách Hào Hương

5. Xe khách Ngọc Sơn

 • Điểm đón khách: 9h -> 14h – Bến xe Giáp Bát, Hà Nội
 • Điểm trả khách: 13h -> 18h – Bến xe khách thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 200k/vé/chiều
 • SĐT: 0942 799 229 – 0942 913 999

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Hà-Nội-Thanh-Hóa-05-min

Ảnh Fanpage Nhà Xe Ngọc Sơn

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!