Xe khách Hà Nam – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Cúc Mừng

 • Điểm đón khách: 21h40 – Cầu Yên Lệnh, Hà Nam
 • Điểm trả khách: 2h – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 410k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 9075

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-hà-nam-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh Fanpage NHÀ XE CÚC MỪNG

2. Xe khách Hiếu Viện

 • Điểm đón khách: 19h30 – Ga Phủ Lý, Hà Nam
 • Điểm trả khách: 21h40 – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 250k/vé/chiều
 • SĐT: 0704 578 888 – 0817 278 888 – 0239 3881 494 – 0904 045 022

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-hà-nam-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh Fanpage Xe Khách Hiếu Viện

3. Xe khách Tiến Tiến

 • Điểm đón khách: 12h – Trạm thu phí Liêm Tuyền, Hà Nam
 • Điểm trả khách: 13h10 – Ngã tư Bỉm Sơn, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 150k/vé/chiều
 • SĐT: 0912 812 898 – 02373 627 777 – 02373 872 157

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-hà-nam-thanh-hóa-03-min

Ảnh vexere.com

4. Xe khách Châu Tịnh

 • Điểm đón khách: 22h25 – Dọc Quốc lộ 1A, Hà Nam
 • Điểm trả khách: 00h25 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 200k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 252 555 – 0868 587 579

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-hà-nam-Thanh-Hóa-04-min

Ảnh Fanpage Nhà xe Châu Tịnh

5. Xe khách Kỳ Anh

 • Điểm đón khách: 20h30 – Trạm thu phí Liêm Tuyền, Hà Nam
 • Điểm trả khách: 22h30 – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 250k/vé/chiều
 • SĐT: 0989 088 957 – 0976 783 663

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-hà-nam-Thanh-Hóa-05-min

Ảnh Fanpage Nhà xe Kỳ Anh

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!