Xe khách Hà Giang – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Bằng Phấn

 • Điểm đón khách: 20h30 – Bến xe Hà Giang
 • Điểm trả khách: 04h30 – Bến xe Phía Bắc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 450k/vé/chiều
 • SĐT: 0917 898 898

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-hà-giang-thanh-hóa-01-min

Ảnh Fanpage Nhà Xe Bằng Phấn

2. Xe khách Toán Oanh

 • Điểm đón khách: 21h – Bến xe Hà Giang
 • Điểm trả khách: 06h15 – Bến xe Phía Bắc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 300k/vé/chiều
 • SĐT: 0964 202 094 – 0963 900 688

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-hà-giang-thanh-hóa-02-min

Ảnh vexere.com

3. Xe khách Hải Phú

 • Điểm đón khách: 17h10 – Bến xe Hà Giang
 • Điểm trả khách: 03h55 – Siêu thị Go, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 315k/vé/chiều
 • SĐT: 0945 1155 88

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-hà-giang-thanh-hóa-03-min

Ảnh Fanpage Nhà Xe Hải Phú – Hà Giang

4. Xe khách Daiichi Travel

 • Điểm đón khách: 21h – Văn phòng 24 Nguyễn Trãi, Hà Giang
 • Điểm trả khách: 08h – Nhà hàng đặc sản Pù Luông Km 0, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 600k/vé/chiều
 • SĐT: 0961 004 709 – 1900 9070

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-hà-giang-thanh-hóa-04-min

Ảnh Fanpage Daiichi Travel

5. Xe khách Cầu Mè

 • Điểm đón khách: 14h30 – Bến xe Hà Giang
 • Điểm trả khách: 01h30 – Bến xe Phía Bắc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 320k/vé/chiều
 • SĐT: 0948 826 888

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-hà-giang-thanh-hóa-05-min

Ảnh motortrip.vn

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!