Xe khách Đồng Tháp – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Phương Trang

 • Điểm đón khách: 06h – Đồng Tháp
 • Điểm trả khách: 14h – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 800k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 6067

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-đồng-tháp-thanh-hóa-01-min

Ảnh motortrip.vn

2. Xe khách Hoàng Long

 • Điểm đón khách: 08h – Đồng Tháp
 • Điểm trả khách: 16h – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 850k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 988 920

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-đồng-tháp-thanh-hóa-02-min

Ảnh Fanpage Xe khách Hoàng Long

3. Xe khách Sáu Lương

 • Điểm đón khách: 05h30 – Đồng Tháp
 • Điểm trả khách: 13h30 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 650k/vé/chiều
 • SĐT: 0985 140 666 – 0949 088 919

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-đồng-tháp-thanh-hóa-03-min

Ảnh Fanpage Nhà xe Sáu Lương

4. Xe khách Hạnh Cafe

 • Điểm đón khách: 07h40 – Đồng Tháp
 • Điểm trả khách: 15h40 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 410k/vé/chiều
 • SĐT: 0883 764 429

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-đồng-tháp-thanh-hóa-04-min

Ảnh motortrip.vn

5. Xe khách Minh Phương

 • Điểm đón khách: 03h10 – Đồng Tháp
 • Điểm trả khách: 11h10 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 490k/vé/chiều
 • SĐT: 0282 217 0597

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-đồng-tháp-thanh-hóa-05-min

Ảnh motortrip.vn

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!