Xe khách Đồng Nai – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Nam Thanh

 • Điểm đón khách: 06h, 06h20 hoặc 07h – Cổng Bến xe Tam Hiệp hoặc Công viên 30/4 hoặc Dầu Giây, Đồng Nai
 • Điểm trả khách: 01h – Bến xe Phía Nam, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 900k/vé/chiều
 • SĐT: 0977 702 927 – 0917 702 927

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Đồng-Nai-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh Fanpage Nhà xe Nam Thanh

2. Xe khách Hoàng Long Hải Vân

 • Điểm đón khách: 18h – Bến xe Tam Hiệp, Đồng Nai
 • Điểm trả khách: 22h – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 850k/vé/chiều
 • SĐT: 0968 866 855 – 0888 055 558

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Đồng-Nai-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh vexere.com

3. Xe khách Hoàng Long – Hà Nội

 • Điểm đón khách: 11h02, 12h30, 19h02 – Đồng Nai
 • Điểm trả khách: 12h52, 20h05, 20h52 – Big C Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 1140k – 1500k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 888 684 – 0978 939 373

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Đồng-Nai-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh vexere.com

4. Xe khách Thọ Mười

 • Điểm đón khách: 08h20 – Cổng bến xe Tam Hiệp, Đồng Nai
 • Điểm trả khách: 15h10 hoặc 14h20 – Bến xe Thị trấn Thọ Xuân hoặc Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 850k/vé/chiều
 • SĐT: 0237 3561 520 – 0916 111 026

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Đồng-Nai-Thanh-Hóa-04-min

Ảnh Fanpage Nhà xe Thọ Mười

5. Xe khách Tiến Tiến

 • Điểm đón khách: 07h – Cổng bến xe Tam Hiệp, Đồng Nai
 • Điểm trả khách: 11h hoặc 12h – Dọc Quốc lộ 1A hoặc Cây xăng Tiến Tiến, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 850k/vé/chiều
 • SĐT: 0912 812 898 – 02373 627 777 – 02373 872 157

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Đồng-Nai-Thanh-Hóa-05-min

Ảnh vexere.com

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!