Xe khách Đà Nẵng – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Tuấn Thành

 • Điểm đón khách: 16h45, 18h45, 19h45 – Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng
 • Điểm trả khách: 01h45, 03h45, 04h45 – Bến xe Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Nga Sơn, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 300k – 600k/vé/chiều
 • SĐT: 0912 035 459 – 0949 025 972

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Đà Nẵng-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh Fanpage Nhà Xe Tuấn Thành

2. Xe khách TÂN KIM CHI

 • Điểm đón khách: 19h, 20h30, 20h16 – Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng
 • Điểm trả khách: 04h, 05h30, 05h16 – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 450k – 700k/vé/chiều
 • SĐT: 0934 597 597

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Đà Nẵng-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh Fanpage TÂN KIM CHI – Vip Limousine Chất Lượng Cao

3. Xe khách Dương Vũ

 • Điểm đón khách: 17h15 – Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng
 • Điểm trả khách: 03h15 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 350k/vé/chiều
 • SĐT: 0905 438 522 – 0935 517 226

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Đà Nẵng-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh vexere.com

4. Xe khách Tú Tạc

 • Điểm đón khách: 17h45 – Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng
 • Điểm trả khách: 05h15 – Bến xe Phía Nam, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 300k/vé/chiều
 • SĐT: 0913 496 121 – 0905 222 562

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Đà Nẵng-Thanh-Hóa-04-min

Ảnh Fanpage Nhà Xe Tú Tạc

5. Xe khách Đức Phát

 • Điểm đón khách: 20h – Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng
 • Điểm trả khách: 07h – Bến xe Phía Bắc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 400k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 866 886

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Đà Nẵng-Thanh-Hóa-05-min

Ảnh Fanpage Nhà Xe Đức Phát

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!