Xe khách Cao Bằng – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Hùng Lan

 • Điểm đón khách: 19h – Bến xe Cao Bằng
 • Điểm trả khách: 02h30 – Bến xe Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 450k/vé/chiều
 • SĐT: 0889 171 835 – 0976 500 225

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Cao-Bằng-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh Fanpage Nhà xe Hùng Lan

2. Xe khách Chính Lâm

 • Điểm đón khách: 08h – Bến xe Cao Bằng
 • Điểm trả khách: 15h30 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 400k/vé/chiều
 • SĐT: 0915 159 488 – 0943 519 519 – 0888 950 950

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Cao-Bằng-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh Fanpage Nhà Xe Chính Lâm Đắk Lắk – Cao Bằng

3. Xe khách Hoàng Lân

 • Điểm đón khách: 15h10 – Bến Cũ Cao Bằng
 • Điểm trả khách: 22h30 – Big C Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 350k/vé/chiều
 • SĐT: 0943 418 322 – 0916 952 669

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Cao-Bằng-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh vexegiare.vn

4. Xe khách Ngọc Mai Limousine

 • Điểm đón khách: 18h30 – Bến Xe Cao Bằng
 • Điểm trả khách: 02h00 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 590k/vé/chiều
 • SĐT: 0888 151 151

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Cao-Bằng-Thanh-Hóa-04-min

Ảnh vexegiare.vn

5. Xe khách Hoàng Giang

 • Điểm đón khách: 02h20 – Tà Lùng, Cao Bằng
 • Điểm trả khách: 10h – Bến xe Phía Nam, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 650k/vé/chiều
 • SĐT: 0914 664 313 – 0912 1000 22

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Cao-Bằng-Thanh-Hóa-05-min

Ảnh vexere.com

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!