Xe khách Cà Mau – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Luxury Trans Vietnam

 • Điểm đón khách: 23h20 – Bến Tàu A, Cà Mau
 • Điểm trả khách: 11h20 – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 610k/vé/chiều
 • SĐT: 0901 291 290

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Cà-Mau-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh limody.vn

2. Xe khách Thiên Trang

 • Điểm đón khách: 13h50 – Bến xe Năm Căn, Cà Mau
 • Điểm trả khách: 01h50 – Bến xe Ngọc Lặc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 960k/vé/chiều
 • SĐT: 0938 026 781

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Cà-Mau-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh megabus.vn

3. Xe khách Tư Phầu

 • Điểm đón khách: 12h20 – Bưu điện Tắc Vân, Cà Mau
 • Điểm trả khách: 00h20 – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 860k/vé/chiều
 • SĐT: 0934 892 379

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Cà-Mau-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh Fanpage Nhà xe Tư Phầu

4. Xe khách Chính Hải

 • Điểm đón khách: 08h30 – Cây Xăng Chí Ngoan QL63 Thới Bình, Cà Mau
 • Điểm trả khách: 20h30 – Bến xe Phía Bắc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 920k/vé/chiều
 • SĐT: 0912 334 175

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Cà-Mau-Thanh-Hóa-04-min

Ảnh diadiem247.com

5. Xe khách Huy Bảo

 • Điểm đón khách: 01h20 – Chợ Tắc Vân, Cà Mau
 • Điểm trả khách: 13h20 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 850k/vé/chiều
 • SĐT: 0943 613 613 – 0914 473 939

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Cà-Mau-Thanh-Hóa-05-min

Ảnh xevati.com

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!