Xe khách Bình Thuận – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Nam Thanh

 • Điểm đón khách: 08h30 – Vòng xoay Bến Lội, Bình Thuận
 • Điểm trả khách: 01h – Bến xe Phía Nam, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 900k/vé/chiều
 • SĐT: 0977 702 927 – 0917 702 927

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-bình-thuận-thanh-hóa-01-min

Ảnh Fanpage Nhà xe Nam Thanh

2. Xe khách Hoàng Long Hải Vân

 • Điểm đón khách: 20h – Phan Thiết, Quốc lộ 1A, Bình Thuận
 • Điểm trả khách: 22h – Big C Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 800k/vé/chiều
 • SĐT: 0968 866 855 – 0888 055 558

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-bình-thuận-thanh-hóa-02-min

Ảnh vexere.com

3. Xe khách Hoàng Long – Hà Nội

 • Điểm đón khách: 14h32, 16h, 18h32, 22h32 – Ngã ba Phan Thiết, Bình Thuận
 • Điểm trả khách: 18h37, 20h05, 22h37, 02h37 – Big C Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 1140k – 1500k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 888 684 – 0978 939 373

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-bình-thuận-thanh-hóa-03-min

Ảnh vexere.com

4. Xe khách Vân Tuyến

 • Điểm đón khách: 03h40, 09h40 – Ngã ba Phan Thiết, Bình Thuận
 • Điểm trả khách: 08h45, 17h – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 600k/vé/chiều
 • SĐT: 0979 118 700 – 0989 874 874

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-bình-thuận-thanh-hóa-04-min

Ảnh Fanpage Nhà Xe Vân Tuyến

5. Xe khách Hoàng Khoa (Hà Nội)

 • Điểm đón khách: 00h – Dọc Quốc lộ 1A, Bình Thuận
 • Điểm trả khách: 02h – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 700k/vé/chiều
 • SĐT: 0977 734 924 – 0903 588 442

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

xe-khách-bình-thuận-thanh-hóa-05-min

Ảnh vexere.com

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!