Xe khách Bình Định – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Thuận Hưng (Nha Trang)

 • Điểm đón khách: 16h – Big C Quy Nhơn, Bình Định
 • Điểm trả khách: 08h30 – Big C Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 500k/vé/chiều
 • SĐT: 0921 202 999

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bình-Định-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh Fanpage Nhà Xe Thuận Hưng Hà Nội – Nha Trang

2. Xe khách Hoàng Long – Hà Nội

 • Điểm đón khách: 00h50, 03h22, 07h22, 23h22 – Dọc Quốc lộ 1A, Bình Định
 • Điểm trả khách: 20h05, 22h37, 02h37, 18h37 – Big C Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 1140k – 1500k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 888 684 – 0978 939 373

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bình-Định-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh vexere.com

3. Xe khách Phượng Hoàng

 • Điểm đón khách: 03h – Dọc Quốc lộ 1A, Bình Định
 • Điểm trả khách: 22h – Bến xe Bỉm Sơn, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 650k/vé/chiều
 • SĐT: 024 6672 6080 – 0978 600 558

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bình-Định-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh Fanpage Xe khách Phượng Hoàng

4. Xe khách Hoàng Long TN

 • Điểm đón khách: 08h45 – Dọc Quốc lộ 1A, Bình Định
 • Điểm trả khách: 01h45 – Dọc Quốc lộ 1A, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 1000k/vé/chiều
 • SĐT: 1900 888 684

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bình-Định-Thanh-Hóa-04

Ảnh vexere.com

5. Xe khách Nam Thanh

 • Điểm đón khách: 17h30 hoặc 18h – Bến xe Trung tâm Bình Định hoặc Cầu Bà Di Bình Định
 • Điểm trả khách: 01h – Bến xe Phía Nam, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 700k/vé/chiều
 • SĐT: 0977 702 927 – 0917 702 927

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bình-Định-Thanh-Hóa-05-min

Ảnh Fanpage Nhà xe Nam Thanh

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!