Xe khách Bến Tre – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Kim Vốn

 • Điểm đón khách: 04h40 – 202 Hùng Vương, Bến Tre
 • Điểm trả khách: 14h40 – Big C, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 470k/vé/chiều
 • SĐT: 0296 3879 504 – 0913 707 243

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bến-Tre-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh vexe24h.vn

2. Xe khách Nam Hoa

 • Điểm đón khách: 15h10 – Tân Uyên, Bến Tre
 • Điểm trả khách: 01h40 – Quảng Thành, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 650k/vé/chiều
 • SĐT: 0979 254 179

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bến-Tre-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh Fanpage XE KHÁCH NAM HOA

3. Xe khách Quang Tèo

 • Điểm đón khách: 03h20 – Bến Tre
 • Điểm trả khách: 13h20 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 770k/vé/chiều
 • SĐT: 0947 190 707 – 0914 188 767

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bến-Tre-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh Fanpage NHÀ XE QUANG TÈO

4. Xe khách Ngọc Hùng Văn Nhân

 • Điểm đón khách: 17h30 – Ba Tri Hoặc Thạnh Phú, Bến Tre
 • Điểm trả khách: 03h30 – Bến xe Ngọc Lặc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 730k/vé/chiều
 • SĐT: 0263 3918 184 – 0903 050 430

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bến-Tre-Thanh-Hóa-04-min

Ảnh Fanpage Ngọc Hùng Văn Nhân

5. Xe khách Thường Lan

 • Điểm đón khách: 01h30 – Bến xe Bến Tre
 • Điểm trả khách: 19h – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 890k/vé/chiều
 • SĐT: 0964 339 221 – 0912 500 485

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bến-Tre-Thanh-Hóa-05-min

Ảnh Fanpage Doanh nghiệp xe khách Thường Lan

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!