Xe khách Bạc Liêu – Thanh Hóa (5 nhà xe)

1. Xe khách Hà Phương Limousine

 • Điểm đón khách: 18h20 – Bến xe khách Bạc Liêu, Bạc Liêu
 • Điểm trả khách: 04h20 – Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 610k/vé/chiều
 • SĐT: 0332 73 77 33

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bạc-Liêu-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh vexe24h.vn

2. Xe khách Trung Yến

 • Điểm đón khách: 17h20 – Bến xe Phú Lộc, Bạc Liêu
 • Điểm trả khách: 03h20 – Bến xe Ngọc Lặc, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 990k/vé/chiều
 • SĐT: 0989 156 121

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bạc-Liêu-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh limody.vn

3. Xe khách Duyệt Thủy

 • Điểm đón khách: 20h20 – Bến xe Trung tâm TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
 • Điểm trả khách: 06h20 – Bến xe Phía Bắc cũ, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 630k/vé/chiều
 • SĐT: 0214 3536 779

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bạc-Liêu-Thanh-Hóa-03-min

Ảnh xevati.com

4. Xe khách Ngọc Tuyết

 • Điểm đón khách: 19h20 – Bến Xe Ngan Dừa, Bạc Liêu
 • Điểm trả khách: 05h20 – Bến xe Phía Nam, Thanh Hóa
 • Giá vé tham khảo: 320k/vé/chiều
 • SĐT: 0913 948 927

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bạc-Liêu-Thanh-Hóa-04-min

Ảnh saomaifly.com

5. Xe khách Trọng Liên

 • Điểm đón khách: 22h30 – Bệnh viện Bạc Liêu, Bạc Liêu
 • Điểm trả khách: 08h30 – Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Thanh Hoá
 • Giá vé tham khảo: 310k/vé/chiều
 • SĐT: 0918 340 329

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bạc-Liêu-Thanh-Hóa-05-min

Ảnh xevati.com

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!