Xe khách Bắc Kạn – Thanh Hóa (2 nhà xe)

1. Xe khách Tùng Châu

  • Điểm đón khách: 06h30 – Bến xe Bắc Kạn
  • Điểm trả khách: 18h30 – Quảng Thành, Thanh Hóa
  • Giá vé tham khảo: 980k/vé/chiều
  • SĐT: 0918 563 821

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bắc-Kạn-Thanh-Hóa-01-min

Ảnh vexe24h.vn

2. Xe khách Yến Hùng

  • Điểm đón khách: 12h40 – Ba Bể, Bắc Kạn
  • Điểm trả khách: 00h40 – Bến xe Phía Nam, Thanh Hóa
  • Giá vé tham khảo: 850k/vé/chiều
  • SĐT: 078 0364 4444

Xem thêm thông tin nhà xe ở Vexere

Xe-khách-Bắc-Kạn-Thanh-Hóa-02-min

Ảnh xevati.com

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!