Copy bài viết

Yêu cầu bài viết

  • Tổng hợp thông tin trên Booking, Traveloka, Foody, ShopeeApp thành bài hoàn chỉnh (không cần viết mới, chỉ là copy và tổng hợp thành bài)
  • Không yêu cầu số từ, miễn phù hợp với chủ đề, nên có thể bài ít từ (2-300 từ) cũng có thể bài nhiều từ (1000 từ)
  • Bạn có thể xem một số bài mẫu ở đây, nhưng về cơ bản mỗi bài viết là tổng hợp của nhiều địa điểm, mỗi địa điểm gồm tên, địa chỉ, giờ mở cửa, một số review, và hình ảnh. Các địa điểm ở Thanh Hóa

Phí

  • 500k/tháng cho 60 bài/tháng (tương đương 15 bài/tuần)

Đăng ký

  • Gửi thông tin cơ bản (hoặc CV/Portfolio) qua Facebook hoặc Zalo
  • Bạn sẽ được nhận 1 chủ đề + hướng dẫn nhanh để viết test trên Google Docs. Bận cần hoàn thành trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được chủ đề.
  • Gửi link bài và chờ duyệt (thương sẽ mất 1-2 ngày sau đó)
  • Sau đó bạn sẽ có thời gian thử việc 1 tuần (với mức phí 125k)