18phut - Thanh Lộc Ngô-min

5+ sách về quản lí thời gian

1. 20 giờ đầu tiên (Josh Kaufman) Sách sẽ giúp ta biết làm cách nào để học những kỹ năng mới nhanh nhất có thể. Những ý tưởng và bài