04-tiep-thi-5.0-cong-nghe-vi-nhan-sinh-min

5 Cuốn sách hay về affiliate marketing

1. Bí Mật Dotcom (Russell Brunson) Cuốn sách được viết bởi Russell Bruson, người đã có trên 10 năm kinh nghiệm, xây dựng nhiều công ty thành công trên Internet.

05-de-che-amazon-va-cuoc-chien-thuong-mai-toan-cau-min

5 quyển sách thú vị về Amazon

1. One Click – Jeff Bezos Và Sự Vươn Lên Của Amazon.Com (Richard L.Brandt) Mô hình kinh doanh của Amazon rất đơn giản: Làm cho việc mua sắm trực tuyến