1-Nhung-nguyen-ly-quan-tri-bat-bien-moi-thoi-dai

5 cuốn sách nhà quản trị nên đọc

1. Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại (Peter Drucker) Qua sự phân tích độc đáo của Peter Drucker, cuốn sách “Những nguyên lý quản trị bất

2-20-bi-mat-sanh-dieu-tu-Madame-Chic-min

8 cuốn sách hay về sự tinh tế nên đọc

1. Nghệ thuật truyền đạt, bí quyết thành công của người Nhật 2 (Keiichi Sasaki)   “Nghệ thuật truyền đạt, bí quyết thành công của người Nhật 2” là cuốn sách