5+ cuốn sách hay về Huỳnh Thúc Kháng

1. Huỳnh Thúc Kháng-Tác Phẩm Chọn Lọc (Chương Thâu- Phạm Ngô Minh)

Huỳnh Thúc Kháng là một trong những sĩ phu yêu nước hoạt động từ đầu thế kỷ XX cho đến sau này chế độ dân chủ nhân dân thành lập. Cụ đã trải qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ, ông bị thực dân Pháp đày ra Côn Đảo, ông lại tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi dân tộc, dân chủ trong cương vị Viện trưởng Viện dân biểu Trung Kỳ (1926-1928), rồi làm nhà báo, nhà học giả đấu tranh công khai bền bỉ, trước thuật nhiều công trình văn chương, sử học… cuối cùng đã đứng vững trong hàng ngũ cách mạng kháng chiến (1946-1947) và đã có nhiều đóng góp tích cực, được Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đánh giá rất cao. Cuốn sách Huỳnh Thúc Kháng – Tác phẩm chọn lọc giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, phản ánh được con người, cuộc đời và tư tưởng của Huỳnh Thúc Kháng. Số văn bản được tuyển chọn trong cuốn sách này được rút ra từ cuốn Huỳnh Thúc Kháng tuyển tập và cho in toàn văn tập Thi tù tùng thoại, là tập sách có giá trị lớn trong kho tàng văn hiến thi ca trong tù của văn học Việt Nam.

“Cuốn sách “Huỳnh Thúc Kháng- Tác phẩm chọn lọc”  với hệ thống tác phẩm được tập hợp và biên soạn kĩ lưỡng… sẽ là cuốn cẩm nang quý cho độc giả, những nhà nghiên cứu yêu thích tác phẩm văn chương của sĩ phu yêu nước Huỳnh Thúc Kháng” (Chương trình Mỗi ngày một cuốn sách- Bảo Linh VTV)

Xem thông tin chi tiết về sách trên Tiki theo link tại đây

Xem thông tin chi tiết về sách trên Shopee theo link tại đây

Xem thông tin chi tiết về sách trên Kim Đồng theo link tại đây

01.huynh-thuc-khang- tac pham chon loc-min-1
Ảnh: Tiki.vn

2. Huỳnh Thúc Kháng-Tuyển tập (Chương Thâu- Phạm Ngô Minh)

Công trình thể hiện di sản đa dạng, phong phú của nhà cách mạng trong các lĩnh vực văn chương, báo chí, sử học, dịch thuật và trước tác mà ông đã thực hiện trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh phần giới thiệu mạch lạc, các tác giả đã sưu tầm, sao lục trên 200 bài báo, hàng trăm bài thơ, bài phú, câu đối và nhiều chuyên đề, dịch phẩm từng đăng trên báo Tiếng Dân, một số báo chí đương thời, và từ các trước tác của cụ Huỳnh. Đặc biệt, công trình này lần đầu tiên công bố đầy đủ bản dịch các sáng tác như bài phú Danh Sơn Lương Ngọc (Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng sáng tác lúc đi ngang qua trường thi Bình Định nhân kỳ khảo hạch, nhằm đả kích mạnh mẽ lối học từ chương khoa cử, lên án chế độ ngu dân, bần cùng hóa dân ta thời trước) và Thi Tù Tùng Thoại từ báo Tiếng Dân xuất bản năm 1939 cùng nhiều tư liệu chép tay quý giá khá

“Cuốn sách thể hiện được những nét lớn về thân thế, sự nghiệp của cụ Huỳnh” trung thực đề cao đạo đức và tài ba của cụ trong một câu ngắn đầy hàm súc: “Cụ là danh nhân văn hóa yêu nước, thương dân, ghi đậm dấu ấn vào lịch sử cận, hiện đại Việt Nam đầu thế kỷ XX ” và hơn tất cả là thư gửi đồng bào toàn quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày cụ Huỳnh tạ thế “Cụ Huỳnh tuy tạ thế nhưng cái chí vì nước vì nòi của cụ vẫn luôn luôn sống mạnh mẽ trong lòng 20 triệu đồng bào chúng ta!”. (Giáo sư Văn Tạo- nguyên Viện trưởng Viện Sử học)

Xem thông tin chi tiết về sách trên Tiki theo link tại đây

Xem thông tin chi tiết về sách trên Shopee theo link tại đây

Xem thông tin chi tiết về sách trên Kim Đồng theo link tại đây

01.huynh-thuc-khang- tac pham chon loc-min
Ảnh:Tiki.vn

3. Bức thư bí mật (Huỳnh Thúc Kháng)

Bức thư bí mật là một di cảo của Huỳnh Thúc Kháng, nguyên bằng Hán văn (Anh Minh đã dịch và xuất bản tại Huế năm 1957). Đây là bức thư của cụ Huỳnh Thúc Kháng trả lời cụ Kỳ Ngoại Hầu Cường Để năm 1943 (Lịch trình cách mạng Việt Nam trong thời kỳ thuộc Pháp). Bức thư là một tư liệu khảo cứu quý báu về những nhà chí sĩ, phương hướng lãnh đạo của họ, tư tưởng của họ đối với Việt Nam thời thuộc Pháp những năm đầu thế kỷ 20. Trong bức thư này cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng chỉ rõ thực trạng nước Việt những năm ấy. Với sứ mệnh gìn giữ và phát huy những tác phẩm xưa cũ có nguy cơ bị mai một theo thời gian. Cùng với tâm huyết và sự nỗ lực không ngừng nghỉ để mang những tác phẩm thật sự chất lượng về nội dung và lưu truyền những giá trị tốt đẹp của sách xưa đến với bạn đọc. Chúng tôi tin chắc rằng tác phẩm này là một sự trải nghiệm tuyệt vời, và là tác phẩm có giá trị trong tủ sách của bạn. 

Tác phẩm là một nguồn dữ liệu,văn liệu quan trọng giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về một thời kỳ đầy biến động lịch sử và văn học nước ta. (Cổng thông tin điện tử Thành phố Đà Nẵng)

Xem thông tin chi tiết về sách trên Kim Đồng theo link tại đây

3-min
Ảnh: Quán sách mùa thu

4. Thi tù tùng thoại (Huỳnh Thúc Kháng) 

Thi tù tùng thoại (nguyên ông viết bằng chữ Hán ở Côn Đảo, khi được trả tự do sách bị tịch thu và đốt, sau về Huế, ông chép lại theo trí nhớ và dịch ra tiếng Việt), trong đó, chúng  sẽ bắt gặp nhiều tài liệu liên quan đến hoàn cảnh xã hội, diễn tiến các phong trào yêu nước, cách mạng Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX. Đồng thời cũng thấy được tư tưởng, tình cảm của các nhà yêu nước, cách mạng Việt Nam; nhất là phong trào Đông du, Duy tân. Trong đó, tác giả thu thập những bài thơ làm trong tù hay có liên quan đến thế giới tù (cả Việt lẫn Hán). Tác phẩm là một nguồn dữ liệu,văn liệu quan trọng giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về một thời kỳ đầy biến động lịch sử và văn học nước ta. (Cổng thông tin điện tử Thành phố Đà Nẵng)

Xem thông tin chi tiết về sách trên Kim Đồng theo link tại đây

2-min
Ảnh:Quán sách mùa thu

5. Huỳnh Thúc Kháng Con Người Và Thơ Văn (Nguyễn Quang Thắng) 

Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là một nhà văn, mà còn là nhà cách mạng, một chí sĩ yêu nước từng lãnh đạo phong trào Duy Tân, có nhiều cống hiến cho lịch sử đấu tranh của dân tộc vào thời kỳ cận đại. Từ nhiều năm nay, các nhà nghiên cứu văn học sử có đề cập đến Huỳnh Thúc Kháng. Nhưng với cái nhìn phiến diện, thiếu sót và có tính cách nhị nguyên. Sau những năm tham khảo về tư liệu và đời sống thực tế, chúng tôi thấy những gì Huỳnh Thúc Kháng suy tư, hành động càng đúng với thực chất cuộc đời. Những sự kiện trên là niềm suy ngẫm chung của dân tộc khiến chúng tôi tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời cách mạng của ông. 

Xem thông tin chi tiết về sách trên Kim Đồng theo link tại đây

05. Huỳnh Thúc kháng - con người và thơ văn-min
Ảnh:Vinabooks.vn

                                                          

Hoài Nguyên

Bấm Facebook để chia sẻ bài viết!